From Englisch to Nederlands

by Mathieu

Since I am residing in Belgium at the moment and because I am involved in the local carpentry community I have decided to switch to Dutch for any further entries I will post on this blog. At some point I might change it back to English when I wish to address a broader public. I am sorry if I disappoint any english readers.

Vermits ik weer in België woon op dit moment en omdat ik betrokken ben bij de plaatselijke gemeenschap van houtbewerkers heb ik besloten om verdere berichten op dit blog in het Nederlands te plaatsen.Mogelijk verander ik dit in de toekomst weer naar het Engels als ik een breder publiek wens aan te spreken. Het spijt me als ik hiermee de Engelstalige lezers ontgoochel.